Suzuki V-Strom DL1000 - RemekTek Media
Flush front indicators

Flush front indicators